Về iBom

Về iBom

Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ (iSoftco®) thành lập từ năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm. Trước năm 2008, iSoftco® chủ yếu gia công cho thị trường Nhật và Châu Âu.

Từ năm 2008, iSoftco® bắt đầu nghiên cứu thị trường phần mềm trong nước về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và nhận thấy rằng hầu hết các phần mềm đang có chỉ phục vụ cho từng phòng ban chuyên môn của doanh nghiệp như phần mềm Quản lý Văn bản hoặc văn phòng điện tử phục vụ công tác của phòng Hành chính, phần mềm Quản lý nhân sự phục vụ phòng Nhân sự, phần mềm Quản lý kho phục vụ bộ phận Kho, phần mềm Quản lý tài sản phục vụ phòng Quản lý thiết bị, phần mềm dự toán phục vụ phòng Dự án... Thị trường phần mềm trong nước đang thiếu một giải pháp quản trị doanh nghiệp mang tính chất tổng thể, quản lý tập trung các nguồn lực của doanh nghiệp và phù hợp với môi trường của Việt Nam.

Đặc biệt, kết quả nghiên cứu các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chỉ sử dụng phần mềm dự toán, toàn bộ số liệu vẫn được quản lý trên giấy tờ và excel. Các doanh nghiệp đang cố gắng kiểm soát tình hình dự án bằng hệ thống các bảng biểu được các Ban điều hành cập nhật một cách không liên tục, số liệu chưa sát với thực tế trên công trường. Ngoài ra, các bảng biểu của các lĩnh vực theo dõi sản lượng, doanh thu, tiến độ, chất lượng dự án đang rời rạc, không có sự liên hệ nên rất khó khăn và mất nhiều thời gian để Ban điều hành bố trí nhân sự cập nhật hàng ngày.

Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng cơ bản của Việt Nam phát triển với tốc độ quá nhanh, khối lượng công việc mỗi công trình rất lớn, yêu cầu quản lý chặt chẽ về chất lượng và tiến độ đã tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành và quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. Khối lượng các hạng mục công việc trên các dự án liên tục phát triển theo thời gian đã làm cho việc cập nhật số liệu theo phương pháp “thủ công” không còn phù hợp, gây nên tình trạng không thể kiểm soát được diễn biến của các dự án để kịp thời có điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.

Để giải quyết vấn đề này tất yếu phải có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, cần thiết phải có phần mềm chuyên dụng, thông qua internet để cập nhật và truyền số liệu, các kết quả thực hiện kế hoạch tại các đầu mối trên các công trường, báo về qua hệ thống một cách tự động. Các số liệu được tổng hợp một cách chính xác và liên tục sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết sách kịp thời trong điều hành và quản trị doanh nghiệp.

su-ra-doi-cua-phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-ibom

Sự ra đời của giải pháp iBom

Trước thực trạng của thị trường phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp trong nước, iSoftco® đã bắt tay cùng các chuyên gia nghiên cứu và phát triển một sản phẩm phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp mang thương hiệu của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với mô hình quản lý ở Việt Nam, quản lý tập trung tất cả các mảng nghiệp vụ chuyên môn trong toàn doanh nghiệp và đặt tên cho sản phẩm là iBom® (Intelligent Business Operating Management).

iBom® là một giải pháp tổng thể trong lĩnh vực Điều hành doanh nghiệp và Quản lý thi công công trình, được thiết kế và phát triển với mục tiêu bao quát được công việc của tất cả các phòng ban, liên kết công việc và dữ liệu của các phòng ban, dự án, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá để hỗ trợ ra quyết định.

kien-truc-tong-the-phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-ibom

Kiến trúc tổng thể giải pháp iBom

Các phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Văn bản & Hồ sơ lưu trữ, Quản lý Nhân sự, Quản lý Kho, Quản lý Tài sản, Quản lý Công trình, Quản lý Đầu tư, Quản lý Cung ứng có sự liên kết và đan xen chặt chẽ với nhau, trong đó kết quả công việc từ phân hệ này có thể là thông tin đầu vào của phân hệ khác.

Theo iSoftco