Tin tuyển dụng

 • Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Tư Vấn Kinh Doanh” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Nhân viên Tư vấn Kinh doanh”
  Số lượng : 5
  Làm việc tại: TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
  Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
 • Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm”
  Số lượng : 1
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018
 • Tuyển Lập Trình Viên Mobile


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên Mobile” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Lập trình viên Mobile”
  Số lượng : 01
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
 • Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Tuyển Nhân Viên Triển Khai” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Tuyển Nhân Viên Triển Khai”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội:05 nhân viên, Hồ Chí Minh:05 nhân viên
  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018
 • Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh - Chi Nhanh HCM


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trợ lý Kinh doanh” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Trợ lý Kinh doanh”
  Số lượng : 01
  Làm việc tại: Hồ Chí Minh
  Giới tính: Nữ
  Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
 • Tuyển Nhân viên Kiểm thử phần mềm (Không yêu cầu kinh nghiệm)


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018
 • Tuyển Lập trình viên phần mềm (Không yêu cầu kinh nghiệm)


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018
 • Tuyển Lập trình viên phần mềm


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
 • Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm”
  Số lượng : 1
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
  Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
 • Tuyển Nhân viên kiểm thử phần mềm


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
 • Tuyển Nhân viên Thiết kế Đồ hoạ


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Thiết kế đồ hoạ”, với yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Nhân viên”
  Số lượng : 03
  Làm việc tại: TP.Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017
 • Tuyển Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm (450$ ~ 1500$ + thưởng theo dự án)


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Kỹ sư phát triển phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Kỹ sư phát triển phầm mềm”
  Số lượng : 10
  Làm việc tại: Hà Nội
  Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
 • Tuyển Nhân Viên Triển Khai (350$ ~ 1000$ + thưởng dự án)


  Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Triển khai phần mềm” cho văn phòng iSoftco Hà Nội và văn phòng Đại diện iSoftco Hồ Chí Minh, yêu cầu cụ thể như sau:
  Vị trí: “Nhân viên Triển khai”
  Số lượng : 12
  Làm việc tại:
  Hà Nội: 07 nhân viên
  Hồ Chí Minh: 05 nhân viên
  Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
 • Nhân viên Kiểm thử - Phòng Quản lý chất lượng

  Vị trí: Tester.
  Số lượng: 10 Nhân viên.
  Làm việc tại: Hà Nội.
  Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/06/2017.