Tin iBom

 • Nhà thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 29/7/2013 là 189 gói. Trong đó, xây lắp: 39 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 150 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 26/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 26/7/2013 là 139 gói. Trong đó, xây lắp: 22 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 117 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 25/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 25/7/2013 là 128 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 101 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 24/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 24/7/2013 là 173 gói. Trong đó, xây lắp: 40 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 133 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 23/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/7/2013 là 170 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 146 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 22/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/7/2013 là 145 gói. Trong đó, xây lắp: 32 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 113 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 19/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/7/2013 là 158 gói. Trong đó, xây lắp: 32 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 126 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 18/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 18/7/2013 là 156 gói. Trong đó, xây lắp: 34 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 122 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 17/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 17/7/2013 là 154 gói. Trong đó, xây lắp: 35 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 119 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 16/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 16/7/2013 là 139 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 112 gói.
 • Bắc Cực sắp có Internet tốc độ cao

  Bắc Cực được cho là sẽ có Internet băng rộng tốc độ cao, khi các hãng vận tải biển, đánh cá và dầu mỏ chuyển hướng hoạt động lên phía bắc trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và băng tan chảy.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 15/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 15/7/2013 là 186 gói. Trong đó, xây lắp: 57 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 129 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 12/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 12/7/2013 là 157 gói. Trong đó, xây lắp: 45 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 112 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 11/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 11/7/2013 là 124 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 101 gói.
 • Nhà thầu thực hiện ít hơn khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu

  Nhà thầu N được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu gói thầu xây lắp với giá trúng thầu là 8 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Nhà thầu đã thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi nghiệm thu phát hiện khối lượng do nhà thầu N thực hiện ít hơn so với khối lượng trong HSMT tương đương với giá trị 300 triệu đồng nên đề nghị cơ quan quản lý vốn không thanh toán giá trị công việc thực hiện nói trên cho nhà thầu.