19-12-2014 / Tin hoạt động

Tọa đàm ứng dụng CNTT trong Quản lý Dự án Xây lắp

Thực trạng Quản lý dự án xây lắp gặp rất nhiều khó khăn và bất cập. Buổi tọa đàm Ứng dụng CNTT trong Quản lý Dự án Xây lắp sẽ hỗ trợ các DN xây lắp tìm hiểu giải pháp phần mềm giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đã và đang gặp phải.

banner tọa đàm ứng dụng CNTT vào hoạt động Quản lý dự án xây lắp

content tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dự án xây lắp

footer ứng dụng cntt vào hoạt động quản lý dự án xây lắp