19-01-2015 / Tin hoạt động

Tọa đàm 'GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG HIỆU QUẢ'

Quản lý dự án thi công sao cho hiệu quả luôn là vấn đề nhức nhối của các đơn vị nhà thầu. Hãy đến với tọa đàm của chúng tôi để tìm hiểu một giải pháp phần mềm giúp Quản lý dự án thi công hiệu quả.