Sản phẩm
Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
IBOM.ONE - GIẢI PHÁP TỔNG THỂ
Phần mềm Quản lý tổng thể doanh nghiệp iBom.ONE là giải pháp toàn diện giúp quản lý quản trị toàn bộ các mảng hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả
IBOM.IM - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM hỗ trợ quản lý mọi quy trình đầu tư dự án xây dựng công trình từ khởi tạo, lập hồ sơ thầu, đấu thầu, triển khai thi công
IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
Phần mềm quản lý thi công, giải pháp theo dõi quy trình, tiến độ, chất lượng dự án xây dựng công trình từ khi trúng thầu đến khi hoàn thành. Dùng thử miễn phí
Dựa trên 46 đánh giá.
IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG
Phần mềm Quản lý Cung ứng - iBom.SCM tích hợp với phân hệ công trình, kho, tài sản, điều hành giúp quản lý chuỗi cung ứng, điều hành vật tư hiệu quả
IBOM.S - QUẢN LÝ KHO
Phần mềm quản lý kho iBom.S cung cấp thông tin về tình hình kho hàng hóa doanh nghiệp, xuất nhập tồn kho từ đó điều chỉnh vật tư hiệu quả, giảm thất thoát
Dựa trên 25 đánh giá.
IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN
Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM hỗ trợ việc quản lý tài sản máy móc thiết bị, giúp sử dụng, điều động, bàn giao, bảo trì, nghiệm thu công trình hiệu quả
Dựa trên 24 đánh giá.
IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, lập bảng tính lương, tổng hợp bảo hiểm và thuế, quản lý tuyển dụng
Dựa trên 23 đánh giá.
IBOM.DOC - QUẢN LÝ VĂN BẢN
Phần mềm Quản lý Văn bản iBom.DOC hỗ trợ vận hành quy trình dự thảo, tiếp nhận, lưu chuyển văn bản, tài liệu, công văn giấy tờ đi đến trong toàn công ty
Dựa trên 25 đánh giá.
IBOM.O - ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC
Phần mềm điều hành công việc iBOM.O hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm soát quản lý công việc, tiến độ của nhân viên hiệu quả, giao việc, phê duyệt báo cáo nhanh chóng
Dựa trên 33 đánh giá.