IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG

IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG

Tổng quan

quy trinh quan ly cung ung lien ket voi phan he kho va phan he cong trinh tren ibom

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình

Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM được thiết kế tích hợp với phân hệ Công trình, Kho, Tài sản, Điều hành để quản lý toàn bộ công tác tiếp nhận yêu cầu, điều phối và cung ứng vật tư/hàng hóa.

Chức năng

Quản lý hợp đồng

Được thiết kế để quản lý các loại hợp đồng:

 • Hợp đồng mua vật tư
 • Hợp đồng mua thiết bị
 • Hợp đồng thuê thiết bị
 • Hợp đồng thuê vận chuyển
 • Hợp đồng bán vật tư

Các tính năng:

 • Thông tin hợp đồng, thông tin hàng hóa cung cấp, đơn giá, hạn mức tín dụng, các điều khoản thanh toán, giao hàng,…
 • Hồ sơ nghiệm thu
 • Hồ sơ thanh toán
 • Tạm ứng thanh toán (thu/chi)
 • Theo dõi công nợ và đối chiếu hạn mức tín dụng

Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp

 • Lập yêu cầu báo giá gửi cho các nhà cung cấp. Yêu cầu báo giá có thể được tự động gửi qua email đến nhà cung cấp;
 • Ngoài các nhập báo giá trự tiếp, iBom® hỗ trợ tiếp nhận báo giá online (các nhà cung cấp có thể gửi báo giá online trên hệ thống của iBom)
 • Tra cứu giá vật tư/hàng hóa

Quản lý nhà cung cấp/khách hàng

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • Theo dõi các hợp đồng đã giao dịch
 • Tổng hợp công nợ
 • Đối trừ công nợ (đối với nhà cung cấp đồng thời là khách hàng)

Báo cáo và truy vấn thông tin

 • Báo cáo bán hàng:
 • Báo cáo mua hàng:

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, nhà cung cấp được quản lý chi tiết, theo dõi tổng thể trong phân hệ Cung ứng.
 • Nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về tình hình công nợ, nắm bắt được tình hình sử dụng tín dụng so với hạn mức để có sự điều chỉnh phù hợp.
 • Việc gửi yêu cầu báo giá và tiếp nhận báo giá online giúp giảm đáng kể công sức của nhân viên cung ứng và dữ liệu ghi nhận chính xác, giúp nhà cung cấp và khách hàng gần với nhau hơn.
 • Kiểm soát tổng thể công nợ phải thu và công nợ phải trả trong đơn vị.

Video

Giới thiệu Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM