IBOM.ONE - GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

Các giải pháp phần mềm luôn mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp trong công tác quản lý. Ý thức được tầm quan trọng đó, iSoftco đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để xây dựng những giải pháp phần mềm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng trong nhiều lĩnh ..

Các giải pháp phần mềm luôn mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp trong công tác quản lý. Ý thức được tầm quan trọng đó, iSoftco đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để xây dựng những giải pháp phần mềm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom được iSoftco xây dựng và phát triển với mục đích mang lại cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu và thông minh trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

 

iBom.One là giải pháp tổng thể tích hợp các phân hệ quản lý trên iBom tạo thành một hệ thống quản lý doanh nghiệp xuyên suốt và chuyên sâu từ các cấp lãnh đạo xuống đến các phòng ban, đơn vị thành viên và ngược lại. iBom.One đặc biệt hiệu quả khi áp dụng vào các đơn vị thuộc lĩnh vực xây lắp và công trình.

iBom.One cho phép liên kết và kiểm soát công việc cũng như các đối tượng quản lý trong tất cả các khâu điều hành trong doanh nghiệp và tất cả được xử lý theo quy trình khép kín và quy trình đó có thể định nghĩa và mở rộng không giới hạn.

Với iBom.One, Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm cho một giải pháp quản lý và điều hành tổng thể nhằm:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý
  • Nâng cao hiệu quả công việc
  • Tiết kiệm tối đa nguồn lực & chi phí
  • Điều hành nhanh chóng và mọi lúc mọi nơi
 

Chức năng của Giải pháp tổng thể iBom.One là bản tổng hợp tất cả chức năng của các phân hệ trên hệ thống iBom.

iBom.One - là một giải pháp tổng thể về Điều hành doanh nghiệp và Quản lý Thi công công trình - giải pháp quản trị hiệu quả đối với kế hoạch, tiến độ, chi phí, vật tư, thiết bị, nhân lực, dòng tiền của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nhân sự - tiền lương, công tác hành chính và công tác điều hành chung trong doanh nghiệp.

Các phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Công trình, Quản lý Đầu tư, Quản lý Cung ứng, Quản lý Văn bản & Hồ sơ lưu trữ, Quản lý Nhân sự, Quản lý Kho, Quản lý Tài sản có sự liên kết và đan xen chặt chẽ với nhau, trong đó kết quả công việc từ phân hệ này có thể là thông tin đầu vào của phân hệ khác.

Video giới thiệu tổng quan Phần mềm Điều hành doanh nghiệp và Quản lý thi công công trình - iBom
 

Tổng quan

Các giải pháp phần mềm luôn mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp trong công tác quản lý. Ý thức được tầm quan trọng đó, iSoftco đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để xây dựng những giải pháp phần mềm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom được iSoftco xây dựng và phát triển với mục đích mang lại cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu và thông minh trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

 

iBom.One là giải pháp tổng thể tích hợp các phân hệ quản lý trên iBom tạo thành một hệ thống quản lý doanh nghiệp xuyên suốt và chuyên sâu từ các cấp lãnh đạo xuống đến các phòng ban, đơn vị thành viên và ngược lại. iBom.One đặc biệt hiệu quả khi áp dụng vào các đơn vị thuộc lĩnh vực xây lắp và công trình.

iBom.One cho phép liên kết và kiểm soát công việc cũng như các đối tượng quản lý trong tất cả các khâu điều hành trong doanh nghiệp và tất cả được xử lý theo quy trình khép kín và quy trình đó có thể định nghĩa và mở rộng không giới hạn.

Với iBom.One, Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm cho một giải pháp quản lý và điều hành tổng thể nhằm:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý
  • Nâng cao hiệu quả công việc
  • Tiết kiệm tối đa nguồn lực & chi phí
  • Điều hành nhanh chóng và mọi lúc mọi nơi
 

Chức năng

Chức năng của Giải pháp tổng thể iBom.One là bản tổng hợp tất cả chức năng của các phân hệ trên hệ thống iBom.

Lợi ích triển khai

iBom.One - là một giải pháp tổng thể về Điều hành doanh nghiệp và Quản lý Thi công công trình - giải pháp quản trị hiệu quả đối với kế hoạch, tiến độ, chi phí, vật tư, thiết bị, nhân lực, dòng tiền của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nhân sự - tiền lương, công tác hành chính và công tác điều hành chung trong doanh nghiệp.

Liên kết

Các phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Công trình, Quản lý Đầu tư, Quản lý Cung ứng, Quản lý Văn bản & Hồ sơ lưu trữ, Quản lý Nhân sự, Quản lý Kho, Quản lý Tài sản có sự liên kết và đan xen chặt chẽ với nhau, trong đó kết quả công việc từ phân hệ này có thể là thông tin đầu vào của phân hệ khác.

Video

Video giới thiệu tổng quan Phần mềm Điều hành doanh nghiệp và Quản lý thi công công trình - iBom