IBOM.O - ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

IBOM.O - ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

Tổng quan

Phân hệ Điều hành công việc trên iBom® đóng vai trò trung tâm kết nối, tiếp nhận các yêu cầu xử lý từ tất cả các phân hệ khác trong hệ thống như yêu cầu xử lý văn bản, yêu cầu xử lý vụ việc, yêu cầu phê duyệt hợp đồng lao động, yêu cầu phê duyệt dự toán... từ đó, cá nhân tự kiểm soát công việc của mình, còn lãnh đạo công ty thì điều phối và kiểm soát công việc của toàn công ty.

mo hinh quan ly cong viec1

Mô hình chức năng quản lý công việc trên iBom

iBom® hỗ trợ kết hợp hai luồng xử lý công việc: từ trên xuống và từ dưới lên. Theo luồng xử lý công việc từ trên xuống, các mục tiêu và kế hoạch công việc được chỉ đạo từ công ty xuống phòng ban rồi xuống cá nhân. Theo luồng xử lý ngược lại, nhân viên sẽ tự đăng ký công việc, lãnh đạo phòng ban duyệt và lập thành kế hoạch của phòng rồi mới trình lên lãnh đạo công ty để phê duyệt.

mo hinh luong xu ly cong viec va ke hoach tren ibom

Mô hình luồng xử lý công việc và kế hoạch trên iBom

Chức năng

Công việc cá nhân

Hỗ trợ lập kế hoạch và tự kiểm soát công việc cá nhân

 • Danh sách công việc
 • Lập kế hoạch tháng/tuần
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch tuần/tháng
 • Đăng ký vắng mặt

Công việc công ty

Là công cụ giúp lãnh đạo phòng ban và lãnh đạo công ty lập kế hoạch và kiểm soát công việc của phòng ban hoặc toàn công ty

 • Danh sách công việc giúp lãnh đạo công ty và lãnh đạo phòng ban kiểm soát công việc của toàn công ty, của các phòng ban
 • Lập kế hoạch phòng ban tuần/tháng sử dụng để lãnh đạo phòng lập kế hoạch tháng/tuần
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch phòng ban tuần/tháng sử dụng để ghi chép kết quả công việc đã thực hiện trong tuần/tháng
 • Phiếu giao việc sử dụng để giao việc/yêu cầu

Vụ việc

Là công cụ để đăng vụ việc phát sinh và kiểm soát quá trình xử lý các vụ việc trong công ty theo quy trình

Lịch cá nhân

Giúp cá nhân tự kiểm soát lịch công tác của mình

 • Tự động liên kết với phân hệ Tài sản để nắm bắt và đăng ký sử dụng tài sản;
 • Liên kết với các công việc
 • Sự kiện có thể được lưu trữ vào hồ sơ công việc hoặc dự án liên quan

Lịch công ty

Giúp kiểm soát lịch công tác của từng phòng ban và các sự kiện công ty

Tiện ích hỗ trợ

 • Tin nhắn: iBom hỗ trợ gửi tin nhắn từ phần mềm đến Email, Yahoo, SMS
 • Email: Gửi và nhận mail, ngoài ra email của iBom còn có các chức năng:
  • Giao việc từ email
  • Lưu email thành văn bản
  • Lưu email vào hồ sơ công việc
 • Lịch tài nguyên: cung cấp đầy đủ lịch sử dụng và điều
 • Danh bạ: tra cứu thông tin của nhân viên công ty
 • Tủ hồ sơ: Cho phép lập, chia sẻ và lưu trữ các văn bản, email, vụ việc, công việc vào hồ sơ

Lợi ích triển khai

 • iBom® hỗ trợ mô hình quản lý đa cấp, phòng ban lồng phòng ban. Cấp trên có thể theo dõi và tổng hợp được tình trạng công việc của tất cả phòng ban và cá nhân cấp dưới.
 • Đối với người quản lý:
 • Có thể kiểm soát sát sao mọi công việc trong doanh nghiệp, các ban điều hành dự án, các đầu mối công việc,…
 • Có thể đánh giá được hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên thông qua giao việc, lập kế hoạch và báo cáo kế hoạch;
 • Mọi yêu cầu công việc (giao việc) tức thời được chuyển đến nhân viên và được lưu trữ lại.
 • Đối với mọi cán bộ, nhân viên:
 • Công việc được tiếp nhận tức thời và được lưu trữ trên phần mềm, vì vậy không có trường hợp quên việc;
 • Được nhắc việc trước và khi đến thời hạn hoàn thành công việc;
 • Trao đổi công việc thuận tiện;
 • Đặt yêu cầu đối với các phòng ban, nhân viên thuận tiện.

Video

Video giới thiệu tổng quan phân hệ Điều hành công việc (iBom.O)