IBOM.IM - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Phân hệ Quản lý Đầu tư được thiết kế để quản lý toàn bộ công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện dự án). Mỗi công việc trong dự án hoàn toàn sử dụng được một quy trình riêng, giúp công việc từ dự án liên thông với công việc của các phòng ..

Phân hệ Quản lý Đầu tư được thiết kế để quản lý toàn bộ công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện dự án).

 • Mỗi công việc trong dự án hoàn toàn sử dụng được một quy trình riêng, giúp công việc từ dự án liên thông với công việc của các phòng ban;
 • Các phòng ban và cá nhân tiếp nhận công việc và xử lý hoàn toàn tại phân hệ Điều hành. Tiến độ công việc tự động được cập nhật lên bảng tiến độ của dự án Chủ đầu tư;

Đối với công việc là các gói thầu thi công, iBom® cho phép tự động tạo ra công trình tương ứng và theo dõi tiến độ thi công chi tiết tại phân hệ công trình và tiến độ được cập nhật ngược lại phân hệ Đầu tư.

Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom

Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom

Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Đầu tư - iBom.IM

1. Lập và quản lý các quy trình quản lý mẫu

iBom® hỗ trợ xây dựng các quy trình công việc mẫu cho các loại hình dự án hoặc nguồn vốn dự án khác nhau;

Công việc mẫu có sẵn hướng dẫn thực hiện, biểu mẫu đính kèm, quy trình thực hiện;

Khi lập công việc dự án, nếu xác định mẫu, hệ thống tự động sinh công việc theo mẫu, nhận diện quy trình thực hiện, biểu mẫu và hướng dẫn từ công việc mẫu.

 • Lập công việc mẫu
 • Phân cấp công việc
 • Thiết lập quy trình xử lý công việc
 • Hướng dẫn thực hiện công việc
 • Đính kèm biểu mẫu phục vụ cho công việc
 • Thiết lập các thuộc tính (thông tin bổ sung) cho công việc

 

Danh sách công việc mẫu được thiết lập trên iBom

Danh sách công việc mẫu được thiết lập trên iBom

 

2. Quản lý công việc dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Mô hình chức năng quản lý công việc trên iBom

Mô hình chức năng quản lý công việc trên iBom

Trình tự thực hiện thao tác quản lý dự án trên iBom

Trình tự thực hiện thao tác quản lý dự án trên iBom

 • Lập công việc dự án, ấn định quy trình thực hiện/chọn công việc mẫu
 • Giao việc cho phòng ban/cá nhân
 • Tiếp nhận công việc, thực hiện và báo cáo công việc
 • Đính kèm kết quả thực hiện
 • Trao đổi công việc
 • Cảnh báo nhắc việc
 • Kiểm soát tiến độ công việc, nhắc việc

Màn hình thức năng theo dõi tiến độ công việc dự án

Màn hình thức năng theo dõi tiến độ công việc dự án

 

3. Lập dự toán thiết kế, dự toán giao thầu:

iBom® hỗ trợ lập khái toán hoặc dự toán thiết kế và liên kết khái toán/dự toán thiết kế với kết quả công việc dự án.

Mô hình luồng thao tác lập dự toán thiết kế trên iBom

Mô hình luồng thao tác lập dự toán thiết kế trên iBom

Màn hình chức năng dự toán thiết kế trên iBom

Màn hình chức năng dự toán thiết kế trên iBom

 

4. Quản lý hợp đồng giao thầu:

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng giao thầu trên iBom

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng giao thầu trên iBom

 • Cho phép quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng giao thầu với công việc, khối lượng, đơn giá chi tiết theo dự toán;
 • Cho phép lập và quản lý hồ sơ thanh toán với các nhà thầu;
 • Nếu hợp đồng của dự án là hợp đồng giao khoán thi công thì hệ thống tự động sinh ra một công trình. Toàn bộ việc tổ chức thực hiện công trình, theo dõi nghiệm thu, thanh quyết toán được theo dõi tại phân hệ công trình và được cập nhật kết quả tự động sang phân hệ Đầu tư.

Danh sách hợp đồng giao thầu của dự án trên iBom

Danh sách hợp đồng giao thầu của dự án trên iBom

 

5. Quản lý tiến độ thực hiện gói thầu:

Màn hình theo dõi tiến độ công việc theo hợp đồng giao thầu

Màn hình theo dõi tiến độ công việc theo hợp đồng giao thầu

 • Đối với các gói thầu thi công, tiến độ thực hiện được cập nhật tự động từ công trình tương ứng cũng được quản lý trên iBom®;
 • Tiến độ thực hiện các gói thầu khác được phân quyền cập nhật trực tiếp trên phân hệ Đầu tư thông qua các chức năng quản lý hợp đồng giao thầu;
 • Cung cấp công cụ để theo dõi trực quan tiến độ thực hiện công việc của các nhà thầu/hợp đồng giao thầu;
 • Tiến độ công việc được tự động tổng hợp từ báo cáo thi công hoặc nghiệm thu khối lượng tại công trường.

 

6. Theo dõi sản lượng giao thầu:

Cho phép theo dõi sản lượng công việc đã thực hiện trên từng hợp đồng. Sản lượng được tự động tổng hợp từ khối lượng nghiệm thu.

Màn hình theo dõi sản lượng giao thầu của dự án trên iBom

Màn hình theo dõi sản lượng giao thầu của dự án trên iBom

 

7. Quản lý thu chi:

 • Lập và theo dõi tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng: tạm ứng, thanh toán theo tiến độ công việc (hồ sơ thanh toán), hoàn trả bảo lãnh bảo hành.

Danh sách hồ sơ thanh toán của dự án trên iBom

Danh sách hồ sơ thanh toán của dự án trên iBom

 

8. Biều đồ:

Biểu đồ dòng tiền trên iBom

Biểu đồ dòng tiền trên iBom

 • Bảng kiểm soát tiến độ và chi phí: Theo thời gian và khối lượng công việc đã thực hiện, chi phí, phần mềm phân tích các đại lượng và lập thành bảng kiểm soát tiến độ và chi phí. Bảng kiểm soát này giúp lãnh đạo và người quản lý dự án luôn kiểm soát được tình hình tiến độ và chi phí dự án, từ đó kịp thời điều chỉnh;
 • Biểu đồ Gantt: Theo dõi tiến độ công việc toàn dự án;
 • Biều đồ dòng tiền: Thể hiện dòng tiền dự chi, dòng tiền theo giá trị làm ra, dòng tiền thực chi.
 • Mỗi người thực hiện công việc luôn biết mình phải làm gì, bước tiếp theo là gì và sử dụng biểu mẫu nào để làm việc;
 • Những người thực hiện, người kiểm soát công việc, người quản lý dự án đều được hệ thống nhắc nhở khi sắp đến hạn, đến hạn, quá hạn thực hiện công việc;
 • Người quản lý luôn kiểm soát được tình trạng, tiến độ công việc, các khó khăn vướng mắc gặp phải, đồng thời cũng kiểm soát được kết quả công việc hết sức thuận tiện chỉ trên một giao diện tiến độ dự án;
 • Lưu trữ và hiển thị đẩy đủ lịch sử thực hiện công việc cũng như các trao đổi liên quan;
 • Quản lý hồ sơ linh động, chi tiết và chặt chẽ;
 • Liên kết với phân hệ Điều hành và các phân hệ khác tạo nên tính thuận tiện trong quản lý và kiểm soát công việc;
 • Với cách thức lập và quản lý công việc trong dự án đầu tư của iBom®, người dùng có thể tùy ý lập dự án theo cách của mình mà không bị bó buộc vào các khuôn mẫu nhất định của 1 loại dự án nhất định.
 • Liên kết với phân hệ Điều hành:

Các công việc trong dự án đầu tư (khi giao cho các phòng ban/cá nhân) sẽ liên thông với phân hệ Điều hành. Việc xử lý công việc có thể được thực hiện từ Điều hành và cũng được cập nhật kết quả vào phân hệ Đầu tư.

 • Liên kết với phân hệ Công trình:

Mỗi hợp đồng giao khoán, nếu là hợp đồng thi công sẽ được tự động lập thành công trình tại phân hệ Công trình để quản lý và kiểm soát tiến độ chi tiết. Tiến độ thực hiện của công trình tự động được cập nhật vào tiến độ của công việc tương ứng trên phân hệ Đầu tư,…

 • Liên kết với các phân hệ khác:

Kết quả của mỗi công việc trong dự án đầu tư có thể là 1 đối tượng khác trong hệ thống phần mềm iBom® như dự toán, hợp đồng, văn bản…

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Đầu tư - iBom.IM

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Đầu tư được thiết kế để quản lý toàn bộ công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện dự án).

 • Mỗi công việc trong dự án hoàn toàn sử dụng được một quy trình riêng, giúp công việc từ dự án liên thông với công việc của các phòng ban;
 • Các phòng ban và cá nhân tiếp nhận công việc và xử lý hoàn toàn tại phân hệ Điều hành. Tiến độ công việc tự động được cập nhật lên bảng tiến độ của dự án Chủ đầu tư;

Đối với công việc là các gói thầu thi công, iBom® cho phép tự động tạo ra công trình tương ứng và theo dõi tiến độ thi công chi tiết tại phân hệ công trình và tiến độ được cập nhật ngược lại phân hệ Đầu tư.

Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom

Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom

Chức năng

Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Đầu tư - iBom.IM

1. Lập và quản lý các quy trình quản lý mẫu

iBom® hỗ trợ xây dựng các quy trình công việc mẫu cho các loại hình dự án hoặc nguồn vốn dự án khác nhau;

Công việc mẫu có sẵn hướng dẫn thực hiện, biểu mẫu đính kèm, quy trình thực hiện;

Khi lập công việc dự án, nếu xác định mẫu, hệ thống tự động sinh công việc theo mẫu, nhận diện quy trình thực hiện, biểu mẫu và hướng dẫn từ công việc mẫu.

 • Lập công việc mẫu
 • Phân cấp công việc
 • Thiết lập quy trình xử lý công việc
 • Hướng dẫn thực hiện công việc
 • Đính kèm biểu mẫu phục vụ cho công việc
 • Thiết lập các thuộc tính (thông tin bổ sung) cho công việc

 

Danh sách công việc mẫu được thiết lập trên iBom

Danh sách công việc mẫu được thiết lập trên iBom

 

2. Quản lý công việc dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Mô hình chức năng quản lý công việc trên iBom

Mô hình chức năng quản lý công việc trên iBom

Trình tự thực hiện thao tác quản lý dự án trên iBom

Trình tự thực hiện thao tác quản lý dự án trên iBom

 • Lập công việc dự án, ấn định quy trình thực hiện/chọn công việc mẫu
 • Giao việc cho phòng ban/cá nhân
 • Tiếp nhận công việc, thực hiện và báo cáo công việc
 • Đính kèm kết quả thực hiện
 • Trao đổi công việc
 • Cảnh báo nhắc việc
 • Kiểm soát tiến độ công việc, nhắc việc

Màn hình thức năng theo dõi tiến độ công việc dự án

Màn hình thức năng theo dõi tiến độ công việc dự án

 

3. Lập dự toán thiết kế, dự toán giao thầu:

iBom® hỗ trợ lập khái toán hoặc dự toán thiết kế và liên kết khái toán/dự toán thiết kế với kết quả công việc dự án.

Mô hình luồng thao tác lập dự toán thiết kế trên iBom

Mô hình luồng thao tác lập dự toán thiết kế trên iBom

Màn hình chức năng dự toán thiết kế trên iBom

Màn hình chức năng dự toán thiết kế trên iBom

 

4. Quản lý hợp đồng giao thầu:

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng giao thầu trên iBom

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng giao thầu trên iBom

 • Cho phép quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng giao thầu với công việc, khối lượng, đơn giá chi tiết theo dự toán;
 • Cho phép lập và quản lý hồ sơ thanh toán với các nhà thầu;
 • Nếu hợp đồng của dự án là hợp đồng giao khoán thi công thì hệ thống tự động sinh ra một công trình. Toàn bộ việc tổ chức thực hiện công trình, theo dõi nghiệm thu, thanh quyết toán được theo dõi tại phân hệ công trình và được cập nhật kết quả tự động sang phân hệ Đầu tư.

Danh sách hợp đồng giao thầu của dự án trên iBom

Danh sách hợp đồng giao thầu của dự án trên iBom

 

5. Quản lý tiến độ thực hiện gói thầu:

Màn hình theo dõi tiến độ công việc theo hợp đồng giao thầu

Màn hình theo dõi tiến độ công việc theo hợp đồng giao thầu

 • Đối với các gói thầu thi công, tiến độ thực hiện được cập nhật tự động từ công trình tương ứng cũng được quản lý trên iBom®;
 • Tiến độ thực hiện các gói thầu khác được phân quyền cập nhật trực tiếp trên phân hệ Đầu tư thông qua các chức năng quản lý hợp đồng giao thầu;
 • Cung cấp công cụ để theo dõi trực quan tiến độ thực hiện công việc của các nhà thầu/hợp đồng giao thầu;
 • Tiến độ công việc được tự động tổng hợp từ báo cáo thi công hoặc nghiệm thu khối lượng tại công trường.

 

6. Theo dõi sản lượng giao thầu:

Cho phép theo dõi sản lượng công việc đã thực hiện trên từng hợp đồng. Sản lượng được tự động tổng hợp từ khối lượng nghiệm thu.

Màn hình theo dõi sản lượng giao thầu của dự án trên iBom

Màn hình theo dõi sản lượng giao thầu của dự án trên iBom

 

7. Quản lý thu chi:

 • Lập và theo dõi tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng: tạm ứng, thanh toán theo tiến độ công việc (hồ sơ thanh toán), hoàn trả bảo lãnh bảo hành.

Danh sách hồ sơ thanh toán của dự án trên iBom

Danh sách hồ sơ thanh toán của dự án trên iBom

 

8. Biều đồ:

Biểu đồ dòng tiền trên iBom

Biểu đồ dòng tiền trên iBom

 • Bảng kiểm soát tiến độ và chi phí: Theo thời gian và khối lượng công việc đã thực hiện, chi phí, phần mềm phân tích các đại lượng và lập thành bảng kiểm soát tiến độ và chi phí. Bảng kiểm soát này giúp lãnh đạo và người quản lý dự án luôn kiểm soát được tình hình tiến độ và chi phí dự án, từ đó kịp thời điều chỉnh;
 • Biểu đồ Gantt: Theo dõi tiến độ công việc toàn dự án;
 • Biều đồ dòng tiền: Thể hiện dòng tiền dự chi, dòng tiền theo giá trị làm ra, dòng tiền thực chi.

Lợi ích triển khai

 • Mỗi người thực hiện công việc luôn biết mình phải làm gì, bước tiếp theo là gì và sử dụng biểu mẫu nào để làm việc;
 • Những người thực hiện, người kiểm soát công việc, người quản lý dự án đều được hệ thống nhắc nhở khi sắp đến hạn, đến hạn, quá hạn thực hiện công việc;
 • Người quản lý luôn kiểm soát được tình trạng, tiến độ công việc, các khó khăn vướng mắc gặp phải, đồng thời cũng kiểm soát được kết quả công việc hết sức thuận tiện chỉ trên một giao diện tiến độ dự án;
 • Lưu trữ và hiển thị đẩy đủ lịch sử thực hiện công việc cũng như các trao đổi liên quan;
 • Quản lý hồ sơ linh động, chi tiết và chặt chẽ;
 • Liên kết với phân hệ Điều hành và các phân hệ khác tạo nên tính thuận tiện trong quản lý và kiểm soát công việc;
 • Với cách thức lập và quản lý công việc trong dự án đầu tư của iBom®, người dùng có thể tùy ý lập dự án theo cách của mình mà không bị bó buộc vào các khuôn mẫu nhất định của 1 loại dự án nhất định.

Liên kết

 • Liên kết với phân hệ Điều hành:

Các công việc trong dự án đầu tư (khi giao cho các phòng ban/cá nhân) sẽ liên thông với phân hệ Điều hành. Việc xử lý công việc có thể được thực hiện từ Điều hành và cũng được cập nhật kết quả vào phân hệ Đầu tư.

 • Liên kết với phân hệ Công trình:

Mỗi hợp đồng giao khoán, nếu là hợp đồng thi công sẽ được tự động lập thành công trình tại phân hệ Công trình để quản lý và kiểm soát tiến độ chi tiết. Tiến độ thực hiện của công trình tự động được cập nhật vào tiến độ của công việc tương ứng trên phân hệ Đầu tư,…

 • Liên kết với các phân hệ khác:

Kết quả của mỗi công việc trong dự án đầu tư có thể là 1 đối tượng khác trong hệ thống phần mềm iBom® như dự toán, hợp đồng, văn bản…

Video

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Đầu tư - iBom.IM