IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ

IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự: Kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

quy trinh quan ly nhan su tren ibom

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự

Chức năng

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Thông tin nhân sự
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Thân nhân
 • Hồ sơ gốc
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác
 • Hồ sơ thuế TNCN
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Tài khoản ngân hàng
 • Chế độ thu nhập
 • Chế độ nghỉ
 • Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Hợp đồng lao động
 • Thông tin sức khỏe
 • Tổng hợp công
 • Tổng hợp thu nhập
 • Tài sản quản lý

Tổ chức lao động

 • Yêu cầu nhân sự
 • Phân tích yêu cầu nhân sự
 • Điều động cán bộ
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
 • Khen thưởng, kỷ luật cán bộ
 • Quản lý hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng lao động
 • Điều chỉnh lương
 • Khám sức khỏe định kỳ

Chấm công

 • Tích hợp với máy chấm công tự động
 • Chấm công theo phòng ban công tác
 • Chấm công theo công trình
 • Chấm các thuộc tính gắn liền với công: chấm suất ăn ca, chấm số lượng sản phẩm làm ra,...

Tính lương

 • Các yếu tố hình thành thu nhập được định nghĩa theo chế độ lương của khách hàng
 • Công được tổng hợp từ nhiều nguồn: từ phòng ban, từ công trường, từ nhật trình thiết bị
 • Công thức tính lương được thiết lập linh động
 • Có thể lập nhiều bảng lương trên hệ thống
 • Có thể lập nhiều bảng lương trong 1 tháng
 • Có thể khai báo sử dụng tháng chấm công và tháng tính lương không đồng nhất với tháng của lịch

Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm khác

 • Hỗ trợ khai báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH và tự động tính số tiền trích nộp
 • Khai báo và tự động tính chế độ hưởng BHXH theo công thức
 • Quy định về lương tối thiểu, tỷ lệ nộp, các loại hình bảo hiểm tham gia hoàn toàn thiết lập tự động
 • Cập nhật các biểu mẫu BHXH theo quy định

Đào tạo

 • Nhu cầu đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Tổ chức khóa đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo

Tuyển dụng

 • Yêu cầu tuyển dụng theo quy trình: đề xuất tuyển dụng, yêu cầu với ứng viên, tiêu chuẩn tuyển dụng
 • Lập thông tin tuyển dụng và cung cấp địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
 • Nhận hồ sơ trực tiếp và gián tiếp
 • Đánh giá ứng viên qua hồ sơ theo các tiêu chí tuyển dụng đã thiết lập
 • Đánh giá ứng viên qua phỏng vấn và chấm điểm
 • Chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ công tác nhân sự được theo dõi tập trung;
 • Toàn bộ thông tin về cá nhân, tổ chức lao động, chế độ thu nhập, chế độ nghỉ... được tổng hợp đầy đủ trong mỗi hồ sơ nhân sự;
 • Chấm công chi tiết theo phòng ban, công trình, tại các vị trí địa lý khác nhau và tập trung về một cơ sở dữ liệu. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên;
 • Lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt, thay đổi khi cần thiết;
 • Liên kết với các phân hệ khác tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự.

Video

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Nhân sự - iBom.HR