Vấn đề then chốt trong quản trị doanh nghiệp là quản trị con người

Con người là yếu tố then chốt trong quản trị doanh nghiệp và quyết định lên đến 80% thành công cho doanh nghiệp đó. Có rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp trong công tác quản lý con người, điều hành doanh nghiệp và đã đạt được những thành tựu nhất định. Theo tôi đó là một sự lựa chọn sáng suốt và hoàn toàn đúng đắn bởi:
- Con người vừa là chủ thể tổ chức nền sản xuất vừa tham gia quá trình sản xuất chính vì vậy mà con người luôn là yếu tố quyết định đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Con người là chủ thể sản xuất
Con người là chủ thể sản xuất


 
- Con người sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Con người sẽ là nhân tố dẫn dắt sự hoạt động của một doanh nghiệp, quản trị con người tốt ắt sẽ điều hành doanh nghiệp hiệu quả. 

 

Con người quyết định sự sống con cho doanh nghiệp
Con người quyết định sự sống con cho doanh nghiệp


- Con người phát minh ra những tiến bộ khoa học kỹ thuật và là người áp dụng nó.  Con người là chủ thể sáng tạo phát minh ra những khoa học công nghệ và từ đó sử dụng những phát minh đó để quản trị lại con người. 

 

Con người là chủ thể sáng tạo
Con người là chủ thể sáng tạo

Sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp điều hành doanh nghiệp và quản trị con người hiệu quả. Vì vậy trong phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE con người là vấn đề then chốt và có tầm quan trọng nhất để quản lý một doanh nghiệp phát triển bền vững và theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Phần mềm phát triển theo ý tưởng quản lý doanh nghiệp đặt nhân tố quản trị con người lên hàng đầu, tạo một hệ thống quản lý chuyên sâu mà mỗi cá nhân đều gắn với từng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo nên sự phát triển vững chắc.

 

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả iBom.ONE
Quản trị doanh nghiệp hiệu quả iBom.ONE

 

Nhanh tay ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm phần mềm của chúng tôi.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email: Contact@isoftco.com

Nhận xét