Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) trong doanh nghiệp (DN). Ngoài các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp, bạn còn cần phải nắm rõ về các nguyên tắc trích khấu hao. Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi về tài sản cố định nào phải trích khấu hao, TSCĐ nào không phải trích khấu hao, các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp theo đúng các quy định tại điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.
Tài sản cố định nào yêu cầu phải trích khấu hao? TSCĐ nào không yêu cầu?
Tất cả tài sản cố định hiện có của DN đều phải trích khấu hao, trừ những tài sản sau:

 • Những TSCĐ đã khấu hao hết giá trị, tuy nhiên, vẫn đang sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
 • TSCĐ khấu hao chưa hết nhưng bị mất
 • Các TSCĐ khác do DN quản lý nhưng không thuộc quyền sở hữu của DN (trừ các TSCĐ thuê tài chính).
 • TSCĐ không được quản lý, theo dõi vàhạch toán trong sổ sách kế toán của DN.
 • Các TSCĐ được sử dụng trong các công tác, hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của DN (trừ các TSCĐ phục vụ cho NLĐ làm việc tại DN như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón nhân viên, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do DN đầu tư xây dựng).
 • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được các cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho DN nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
 • Những TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

 1. Các khoản chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập DN, thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập DN.
 2. Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết nhưng bị mất hay gặp phải những hư hỏng không thể khắc phục được, DN cần xác định nguyên nhân cũng như trách nhiệm bồi thường của tập thể hay cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có), DN dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Nếu quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, phần chênh lệch thiếu sẽ được tính vào chi phí hợp lý của DN khi xác định thuế thu nhập DN.
 3. Đối với những tài sản cố định vừa được sử dụng trong hoạt động phục vụ người lao động, vừa tham gia các hoạt động SXKD của DN thì DN sẽ dựa trên thời gian cũng như tính chất sử dụng tài sản để tính, trích  khấu hao vào chi phí kinh doanh và thông báo cho các cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.
 4. TSCĐ thuê tài chính phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của DN theo các quy định hiện hành. Nếu tại thời điểm khởi đầu thuê TS, DN thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại TS thuê trong hợp đồng thuê tài chính, DN đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
 5. DN cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.
 6. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, các TSCĐ này cần được các tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị tuy nhiên, không được thấp hơn 20% nguyên giá TS đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời điểm DN chính thức nhận bàn giao đưa TS vào sử dụng và thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. DN sẽ đưa ra quyết định về thời gian cụ thể và thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện. Đối với các DN thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao của các TSCĐ nói trên chính là thời điểm DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành Công ty cổ phần.
 7. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. DN thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán DN.
 8. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, DN đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán,cần điều chỉnh nguyên giá TSCĐ theo giá trị quyết toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. DN không cần điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán = Giá trị quyết toán TSCĐ được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán TSCĐ (:) thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ theo quy định.
 9. Những TSCĐ mà DN đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí SXKD của DN, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày 10/06/2013.
 10. Đối với những DN 100% vốn Nhà nước đang thực hiện xác định giá trị DN để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu, phần chênh lệch tăng của vốn NN giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách kế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ, tuy nhiên, thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắt đầu phân bổ vào chi phí chính là thời điểm DN chính thức chuyển thành CTCP.

Công tác quản lý bảo trì tài sản, máy móc thiết bị trong doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nếu có sự hỗ trợ của phần mềm. Phần mềm quản lý tài sản của iBom ra đời nằm tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác quản lý tài sản, máy móc thiết bị.

Bạn có thể đọc để tìm hiểu thêm về các tính năng của phần mềm quản lý tài sản.

Hoặc bạn có thể trực tiếp trải nghiệm phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ contact@isoftco.com

Nhận xét