Nâng cao hiệu quả khai thác tài sản bằng phần mềm Quản lý Tài sản

Đối với các doanh nghiệp/tổ chức có quy mô lớn việc quản lý, theo dõi tình trạng tài sản cũng là một nhiệm vụ quan trọng, cần được ưu tiên hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách và quá trình vận hành, sản xuất tại doanh nghiệp/đơn vị. Tuy nhiên việc thu thập thông tin chính xác của tài sản cố định luôn là một nhiệm vụ tốn thời gian và tốn kém về các nguồn lực khác. Do đó, nhu cầu đặt ra cho doanh nghiệp là cần phải ứng dụng một giải pháp phần mềm Quản lý tài sản để có thể theo dõi, kiểm soát thông tin về tài sản một cách nhanh chóng chính xác. và hiệu quả nhất. Và phần mềm Quản lý Tài sản (iBom.AM) của Công ty Phần mềm Trí Tuệ chính là công cụ đắc lực sẽ trợ giúp bạn quản lý tốt phần quản lý tài sản/thiết bị tại doanh nghiệp mình.

Phần mềm Quản lý tài sản iBom.AM
Ảnh minh hoạ phần mềm Quản lý Tài sản iBom.AM

Phần mềm Quản lý Tài sản (iBom.AM) sẽ hỗ trợ người dùng  để quản lý hồ sơ lý lịch tài sản đầy đủ từ khi hình thành cho đến hết vòng đời. Ngoài ra, phân hệ Tài sản cũng được thiết kế để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức sử dụng tài sản: điều động, bàn giao, báo sự cố, kiểm tra, sửa chữa, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định… và hỗ trợ cảnh báo đến kỳ sửa chữa bảo dưỡng, kiểm soát nhiên liệu tiêu hao thông qua một hệ thống định mức nhiên liệu được cấu hình.
Các chức năng chính trên iBom.AM
1.    Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị
Mỗi thiết bị đều tự động được lập hồ sơ theo dõi chi tiết, trong đó tất cả quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng... của thiết bị được tự động đưa vào hồ sơ thiết bị để theo dõi;
iBom.AM hỗ trợ theo dõi yêu cầu, điều động, bàn giao, kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định, báo giảm tài sản 
2.    Theo dõi lịch sử dụng thiết bị

Lịch sử dụng tài sản trên phần mềm iBom.AM
Lịch sử dụng tài sản trên phần mềm iBom.AM

Bảng theo dõi lịch sử dụng và điều động thiết bị giúp người dùng biết được thiết bị đang ở đâu, có lịch điều động hay chưa, sắp tới có lịch điều động đến đâu, vào thời gian nào.
iBom.AM hỗ trợ xem lịch theo nhóm tài sản, theo thời gian, theo công trình
3.    Quản lý lịch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ

Quản lý sử dụng tài sản trên phần mềm iBom.AM
Quản lý sử dụng tài sản trên iBom.AM

iBom.AM cung cấp một công cụ thiết lập lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhằm xây dựng được một kế hoạch bảo dưỡng thiết bị và tạo cơ sở để phần mềm cảnh báo tự động;
•    iBom.AM hỗ trợ xác định và cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng theo đồng thời các dữ liệu:
-    Lịch thời gian;
-    Giờ hoạt động;
-    Khối lượng công việc thực hiện.
Trong đó, số giờ hoạt động và khối lượng công việc được xác định thông qua nhật trình.
Trước ngày đến lịch bảo dưỡng hoặc khi tổng số giờ hoạt động, hoặc khi tổng khối lượng công việc sắp đạt đến ngưỡng phải bảo dưỡng thì hệ thống tự động gửi tin nhắn cảnh báo cho người quản lý tài sản. Do đó người quản lý tài sản sẽ luôn chủ động trong việc bảo dưỡng, theo dõi lịch hoạt động của tài sản, từ đó sẽ nâng cao được năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp/đơn vị.
4.    Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu
Mỗi thiết bị có một định mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau và có thể khác nhau trong từng công trình. iBom.AM cho phép cấu hình định mức nhiên liệu của thiết bị chi tiết đến tính chất công việc, công trình. Định mức nhiên liệu cũng có thể cấu hình xác định theo giờ hoạt động hoặc khối lượng công việc;
Trên cơ sở nhật trình hoạt động, hệ thống tự động xác định được lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức và đối chiếu với nhiên liệu thực tế mà tài sản được cấp để kiểm soát việc cấp nhiên liệu.
5.    Quản lý Nhật trình
iBom.AM cho phép:
•    Ghi chép nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp ca máy, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức và đối chiếu với thực tế nhiên liệu đã cấp cho thiết bị;
•    Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp khối lượng công việc thực hiện, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức. Đối chiếu khối lượng công việc định mức và thực tế, đối chiếu nhiên liệu tiêu hao định mức và nhiên liệu tiêu hao thực tế;
•    Phối hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để cảnh báo tự động cho người quản lý thiết bị khi đến lịch.
Để trải nghiệm thực tế về phần mềm Quản lý  Tài sản – iBom.AM, vui lòng ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
Mọi thông tin liên hệ gửi về contact@isoftco.com

Nhận xét