Giải pháp quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản, máy móc thiết bị là những bộ phận chiếm tỉ trọng khá lớn trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc quản lý tài sản một cách chặt chẽ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải nhà quản lý nào cũng có thể theo dõi được toàn bộ thông tin, số lượng và tình hình của tất cả các tài sản hay điều động tài sản và đưa ra các quyết định sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời,… Tất cả những công việc này đòi hỏi sự hỗ trợ của phần mềm mới có thể tiến hành một cách hiệu quả nhất. 

Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM là giải pháp phát triển nhằm giúp nhà quản lý trong tất cả các công tác, nghiệp vụ của quản lý tài sản.
Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM và các chức năng chính
1. Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị

Với iBom.AM, bạn có thể quản lý một cách đầy đủ hồ sơ lý lịch tài sản từ lúc hình thành cho đến kết thúc vòng đời.
Tất cả quá trình tổ chức sử dụng tài sản gồm điều động, bàn giao, báo cáo sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng, nghiệm thu, báo giảm,..cũng được cập nhật và theo dõi một cách đầy đủ trên hệ thống online. 
Hồ sơ tài sản sẽ được cập nhật tự động khi thực hiện các thao tác điều động, bàn giao,…

Quản lý hồ sơ tài sản với phần mềm quản lý tài sản iBom.AM

Giao diện hồ sơ tài sản trên phần mềm quản lý tài sản iBom.AM

2. Theo dõi lịch sử dụng tài sản, máy móc thiết bị
Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM giúp nhà quản lý có thể theo dõi được một cách sát sao lịch sử dụng cũng như điều động tài sản, thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng biết được tài sản hay thiết bị đó đang ở đâu, bao giờ có lịch điều động, điều động tới đâu, thời gian điều động,… Bên cạnh đó, những bộ phận có nhu cầu cũng có thể luôn theo dõi được lịch sử dụng tài sản và đăng ký sử dụng vào thời điểm thích hợp, tránh tình trạng chồng chéo lịch sử dụng.
Bạn cũng có thể xem lịch theo nhóm tài sản/thời gian/công trình.

Theo dõi lịch sử dụng tài sản thiết bị

theo dõi lịch sử dụng tài sản, thiết bị

3. Quản lý lịch sửa chữa, bảo trị, bảo dưỡng tài sản, máy móc thiết bị
Phần mềm iBom.AM cung cấp cho người dùng công cụ để thiết lập kế hoạch, lên lịch sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và dựa vào đó để đưa ra các cảnh báo tự động khi sắp đến hạn bảo dưỡng.
Dựa trên lịch thời gian, số giờ hoạt động cũng như khối lượng công việc thực hiện của tài sản trên nhật trình tài sản, phần mềm hỗ trợ người dùng trong việc xác định và cảnh báo sửa chữa. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo cho người quản lý khi khối lượng công việc hoặc khi số giờ hoạt động sắp chạm tới ngưỡng cần bảo dưỡng.

Bảo trì máy móc thiết bị với phần mềm quản lý tài sản iBom.AM

thiết lập lịch bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị định kì trên phần mềm quản lý tài sản iBom.AM

4. Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của tài sản, máy móc thiết bị
iBom.AM hỗ trợ cấu hình định mức tiêu hao nhiên liệu của thiết bị dựa trên giờ hoạt động/khối lượng/tính chất công việc. Và dựa vào các thông tin về nhật trình hoạt động, phần mềm sẽ tự động đối chiếu lượng tiêu hao định mức với thực tế để kiểm soát và cấp nhiên liệu.
Phần mềm cũng sẽ tự động đưa ra cảnh báo khi tiêu hao nhiên liệu của tài sản sắp chạm đến định mức.

Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của tài sản, thiết bị

Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của tài sản, thiết bị

5. Quản lý nhật trình tài sản, thiết bị
Tất cả các hoạt động của tài sản, nhật trình sử dụng tài sản sẽ được ghi chép và theo dõi trên hệ thống phần mềm.  
Phần mềm cũng sẽ tự động tổng hợp ca máy và đối chiếu lượng tiêu hao nhiên liệu thực tế với định mức cũng như khối lượng công việc thực tế và định mức.
Do đó, nhà quản lý có thể theo dõi một cách tổng quan và chi tiết về tài sản.

Quản lý nhật trình tài sản thiết bị

Quản lý nhật trình tài sản thiết bị với phần mềm quản lý máy móc thiết bị iBom.AM

6. Liên kết với các phân hệ giải pháp quản lý doanh nghiệp khác
Đa số các phần mềm quản lý tài sản hiện nay là giải pháp riêng biệt. Điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi muốn quản lý những lĩnh vực khác mà thông tin có liên quan tới tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi phải nhập thông tin trên từng hệ thống.
Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM là một trong các phân hệ của phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể iBom. Vì vậy, phần mềm được liên kết với các phân hệ khác của giải pháp tổng thể này gồm: phân hệ quản lý kho, quản lý nhân sự, quản lý thi công xây dựng công trình, quản lý điều hành công việc.
Bạn có thể tìm hiểu đầy đủ các tính năng của phần mềm tại: Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM.
Hoặc ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ để trải nghiệm phần mềm quản lý tài sản miễn phí.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ contact@isoftco.com

Nhận xét