04-01-2018 / Giải pháp quản lý thiết bị/tài sản

Chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản bằng phần mềm quản lý tài sản

“Làm thế nào để chuẩn hóa quy trình quản lý máy móc thiết bị, tài sản và phần mềm có giới hạn tính năng cho các đơn vị sử dụng? Có thể phần mềm quản lý tài sản iBom.AM sẽ trả lời giúp bạn.

Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM được thiết kế dựa trên sự phát triển của nền công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản, thiết bị, máy móc cho các doanh nghiệp. Đã không ít doanh nghiệp đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để chuẩn hóa quy trình quản lý máy móc thiết bị, tài sản và phần mềm có giới hạn tính năng cho các đơn vị sử dụng? Có thể phần mềm quản lý tài sản iBom.AM sẽ trả lời giúp bạn.

Chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản với iBom.S
Chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản với iBom.S

- Thứ nhất, phần mềm iBom.AM được xây dựng theo quy trình quản lý tài sản từ khi đưa vào sử dụng, tình hình sử dụng, tình trạng, nâng cấp sửa chữa, kiểm kê, cho đến khi kết thúc vòng đời.
- Thứ hai, iBom.AM ứng dụng công nghệ thông minh hỗ trợ quản lý online với tốc độ xử lý máy móc nhanh chóng, chính xác và bảo mật cao.

Không những vậy, phần mềm quản lý tài sản, thiết bị có thể cài đặt và triển khai cho nhiều đơn vị với những quy định chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật về dữ liệu cùng các nguyên tắc hoạt động:
1. Đối với các doanh nghiệp sản xuất:
Hệ thống phần mềm tích hợp với chức năng cảnh báo sửa chữa, bảo dưỡng giúp người quản lý tài sản chủ động trong việc bảo dưỡng thiết bị tài sản để tránh ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh.
2. Đối với các doanh nghiệp thi công, xây lắp:
iBom.AM giúp quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản (máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ) phục vụ cho quá trình hoạt động và thực hiện các dự án của các doanh nghiệp theo quy trình quản lý tài sản thống nhất.
3. Đối với các doanh nghiệp quản lý thiết bị văn phòng:
Phần mềm giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, theo dõi quá trình vận hành và tích hợp các thiết bị hay kiểm kê tài sản, trang thiết bị.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ