03-11-2017 / Giải pháp quản lý kho

Phần mềm quản lý kho hàng đáp ứng các chuẩn mực và nguyên tắc quản lý

Đối với các doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ công tác quản lý kho hàng là việc vô cùng quan trọng, công tác kiểm kê, xuất nhập kho cũng đóng vai trò then chốt quyết định

Đối với một kho hàng lớn, vừa hay nhỏ thì việc đáp ứng các chuẩn mực cũng như nguyên tắc trong quản lý đều đóng vai trò quan trọng. Và đối với một phần mềm quản lý kho hàng cũng vậy, phần mềm phải đáp ứng được những tiêu chí chung trong quản lý kho hàng thì phần mềm đó mới được ưa chuộng và tin dùng. 

Nguyên tắc quản lý kho đúng chuẩn mực iBom.S
​Nguyên tắc quản lý kho đúng chuẩn mực iBom.S

1. Quản lý hệ thống kho dễ dàng
Phần mềm iBom.S hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kho hàng một cách có hệ thống và hiệu quả nhất. Quản lý chi tiết các thuộc tính hàng hóa ở từng kho hàng tại nhiều địa điểm khác nhau.
2. Tự động hóa các nghiệp vụ
Việc quản lý kho hàng bằng iBom.S sẽ tự động thiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo quy tắc định tuyến của riêng bạn. Các quy tắc đẩy và kéo quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.
3. Tuân thủ các nguyên tắc trong nhập, xuất dữ liệu kho
Công tác xuất nhập kho hàng sẽ tuân thủ theo cấu hình, nguyên tắc đã định sẵn, phần mềm đáp ứng được các chuẩn mực chung trong quản lý kho hàng. Tính năng phân quyền và bảo mật thông tin tối ưu. 

Đối với các doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ công tác quản lý kho hàng là việc vô cùng quan trọng, công tác kiểm kê, xuất nhập kho cũng đóng vai trò then chốt quyết định đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc đáp ứng các chuẩn mực và nguyên tắc quản lý kho sẽ tạo tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ