Giải pháp quản lý đầu tư

  • Các tính năng chính của Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM

    Quản lý đầu tư là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều công việc từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và vận hành dự án. Chính vì vậy, nhà quản lý gặp rất nhiều khó khăn khi lượng thông tin cần theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, cũng như lượng hợp đồng, kế hoạch quá nhiều. Điều này dẫn đến sự cần thiết của việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư. Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM ra đời hỗ trợ các nhà quản lý giải quyết tất cả các khó khăn trên
  • Những Yếu tố then chốt đảm bảo cho sự thành công của Dự án

    Hầu hết các dự án đề xuất với bản kế hoạch rất hấp dẫn, nhiều hứa hẹn hấp dẫn, tuy nhiên khi bước vào giai đoạn triển khai dự án lại gặp phải nhiều khó khăn, khó thực hiện theo được lộ trình đề ra ban đầu và nhiều trường hợp dự án phải đi đến thất bại. Vậy đâu là yếu tố chính đảm bảo cho khả năng thành công của dự án?
  • Sự phù hợp giữa nhiều quy trình Quản lý Dự án trên cùng hệ thống phần mềm iBom

    Quy mô của dự án càng lớn thì kéo theo đó là quy trình quản lý nó càng phức tạp. Quy mô và quy trình của dự án có tính chất tương hỗ và tỉ lệ thuận với nhau. Do đó để có thể quản trị dự án đạt hiệu quả thì việc xây dựng và đánh giá mức độ phù hợp của quy trình với dự án là việc làm rất cần thiết.