18-02-2017 / Giải pháp quản lý đầu tư

Quản lý đầu tư công và kinh nghiệm của Hàn Quốc

Đầu tư công được xem là động lực quan trọng trong sự tăng trường cũng như phát triển của quốc gia cũng như phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các hoạt động của các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư công ở Việt Nam lại chưa thực sự hiệu quả

Đầu tư công được xem là động lực quan trọng trong sự tăng trường cũng như phát triển của quốc gia cũng như phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các hoạt động của các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư công ở Việt Nam lại chưa thực sự hiệu quả.

Đầu tư công ở Việt Nam - nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả
Theo nhận định của Ngân hàng thế giới cho thấy, Việt Nam là một trong các quốc gia đầu tư cao nhất thế giới. Đầu tư công của nước ta chiếm tỉ lệ khá lớn (khoảng hơn 10% GDP đầu tư cơ sở hạ tầng). Trong khí đó, tại Trung Quốc, con số này là dưới 5% và Indonesia là khoảng 3,5%.
Bên cạnh những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đất nước thì hoạt động đầu tư công của nước ta vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là về hiệu quả đầu tư. Đầu tư công vẫn còn đi kèm với lãng phí, thất thoát và tốn kém. Bên cạnh đó, việc đầu tư công cũng như quản lý đầu tư công một cách kém hiệu quả còn làm hạn chế hiệu quả đầu tư xã hội cũng như gia tăng các hệ quả khác như tăng sức ép lạm phát trong nước hay gây mất cân bằng vĩ mô, hạn chế sức cạnh tranh cũng như chất lượng phát triển của nền kinh tế.
Việc đầu tư công kém hiệu quả cũng làm tăng gánh nặng và các tác động tiêu cực của chiếc bẩy nợ công lên quốc gia, tăng nợ chính phủ và nợ nước ngoài.
Kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong công tác quản lý đầu tư công
Những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản lý đầu tư công được đánh giá là gần gũi và phù hợp với nhiều nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Tại Hội nghị khu vực châu Á 2013, các chuyên gia Hàn Quốc đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư công mà Việt Nam có thể áp dụng.
Theo TS. Hojun Lee, Trung tâm Quản lý hạ tầng PPP - KDI, Hàn Quốc đã xây dựng một Khung quản lý đầu tư công vào năm 1999 nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính 1997-1998. Khung này là sáng kiến giúp cải thiện vấn đề tài khóa cũng như hiệu quả chi tiêu của Chính phủ cho các phúc lợi xã hội cũng như bộ máy Nhà nước.
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của các dự án cũng vô cùng quan trọng. Các Bộ liên quan gồm Bộ Chiến lược và Tài chính, Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và đánh giá tính khả thi trước và sau dự án. Từ đó, hạn chế được tình trạng khởi công thực hiện các dự án không thực sự cần thiết hoặc cấp bách.
Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc còn xây dựng hệ thống quản lý tổng thể chi phí dự án (TPCM) để theo dõi cũng như kiểm soát được các chi phí phát sinh trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lập kế hoạch đến lúc hoàn thành. 
TS. Kim Jung Wook, chuyên gia KDI cũng chia sẻ, để khuyến khích tăng trưởng và phát triển kinh tế Đất nước, Chính phủ nên đưa ra những lựa chọn tiết kiệm, hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất cũng như xác định được đâu là lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Bên cạnh đó, việc thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng cũng là một trong số các giải pháp hiệu quả cần tính đến trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM là giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc quản lý toàn bộ vòng đời của dự án.
Tìm hiểu thêm tại: phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM
ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ ĐỂ TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.