02-07-2019 / Giải pháp quản lý đầu tư

Khám phá chức năng vượt trội của phần mềm quản lý dự án đầu tư iBom

Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM - giải pháp tận dụng tối đa các kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho phép người dùng có thể quản lý tổng thể dự án từ khi lập chủ trương quyết toán đến lúc nghiệm thu và cả thông tin sau khi kết thúc dự án.

Với iBom.IM, chúng ta sẽ được trải nghiệm một giải pháp quản lý với chức năng cảnh báo tự động các sai sót trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

phan-mem-quan-ly-du-an-dau-tu-ibom

  • 1. Cảnh báo loại chi phí trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán

- Tổng dự toán lớn hơn tổng mức đầu tư cho từng loại chi phí;
- Tổng giá trị hợp đồng lớn hơn tổng dự toán cho từng loại chi phí;

  • 2. Cảnh báo gói thầu

- Giá trị trúng thầu lớn hơn giá trị gói thầu;
- Tổng giá trị các hợp đồng điều chỉnh thuộc gói thầu lớn hơn giá trị gói thầu;

  • 3. Cảnh báo hợp đồng: tiến độ, giá trị, khối lượng của hợp đồng

- Cảnh báo trước khi hợp đồng kết thúc.
- Hợp đồng chưa được nghiệm thu nhưng thời gian hiện tại đã qua ngày kết thúc dự kiến;
- Hợp đồng trễ tiến độ
- Giá trị nghiệm thu hợp đồng lớn hơn giá trị hợp đồng điều chỉnh;
- Tổng khối lượng nghiệm thu công tác lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh

phan-mem-quan-ly-du-an-dau-tu-ibom-im

Phần mềm quản lý dự án đầu tư iBom.IM giúp cho tất cả chủ doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên một hệ thống duy nhất, điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình dự án để nhanh chóng đưa ra quyết định.

Liên hệ ngay để được tư vấn hoặc ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để tương tác cùng iBom hoàn toàn miễn phí.