08-06-2018 / Giải pháp quản lý đầu tư

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư iBom chất lượng và bảo mật thông tin

Cùng với sự phát triển của công nghệ phần mềm, nhu cầu đảm bảo thông tin cho các hoạt động quản lý dự án ngày càng được nâng cao. Chính vì thế, việc triển khai giải pháp phần mềm quản lý đầu tư với tính bảo mật cao là điều cần thiết hiện nay.

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM: cần quy trình chất lượng và bảo mật từ bên trong

Cùng với sự phát triển của công nghệ phần mềm, nhu cầu đảm bảo thông tin cho các hoạt động quản lý dự án ngày càng được nâng cao. Chính vì thế, việc triển khai giải pháp phần mềm quản lý đầu tư với tính bảo mật cao là điều cần thiết hiện nay.

  • - Giải pháp iBom.IM quản lý thực trạng an toàn và bảo mật thông tin giao dịch trong các dự án. 
  • - Các thông tin tiến độ dự án xuyên suốt với độ bảo mật thông tin và phân quyền người dùng thông minh
  • - Phần mềm kiểm soát hệ thống thông tin dựa vào lịch sử truy cập
  • - iBom.IM  hỗ trợ xây dựng các quy trình công việc mẫu cho các loại hình dự án hoặc nguồn vốn dự án khác nhau.
  • - Hệ thống quản lý tập trung duy nhất thuận tiện cho việc điều chỉnh quy trình thực hiện và kiểm soát bảo mật trong từng dự án đầu tư.

Phần mềm quản lý dự án đầu tư được xem là giải pháp hàng đầu giúp quản lý toàn bộ thông tin dự án một cách hiệu quả, là công cụ đắc lực giúp người dùng kiểm soát và lưu trữ đến tiến độ thực hiện các dự án. 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ