Giải pháp điều hành văn bản

 • Phần mềm quản lý văn bản đi đến hiệu quả iBom.DOC

  Tìm hiểu xem phần mềm quản lý văn bản đi đến và công văn giấy tờ iBom.DOC hỗ trợ gì cho doanh nghiệp trong công tác quản lý, xử lý, lưu trữ văn bản
 • Vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

  Tuy mỗi doanh nghiệp, tổ chức có một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là sẽ luôn phát sinh những giấy tờ, tài liệu, văn bản đi đến cần lưu trữ để sử dụng, tra cứu trong quá trình hoạt động. Do đó, công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
 • Lợi ích khi sử dụng Phần mềm quản lý công văn đi đến của iBom

  Hiệu quả và lợi ích khi ứng dụng Phần mềm quản lý công văn đi đến, văn bản, và hồ sơ tài liệu của iBom. Vì sao iBom là giải pháp tối ưu cho việc xử lý, lưu trữ và quản lý văn bản
 • Quy trình xử lý văn bản đến trong doanh nghiệp

  Việc quản lý văn bản, công văn, hồ sơ tài liệu đến trong doanh nghiệp là không hề đơn giản khi số lượng văn bản ngày một nhiều hơn. Vậy đâu là quy trình xử lý văn bản đến một cách nhanh gọn khoa học nhất