20-02-2019 / Giải pháp điều hành văn bản

iBom.DOC - công cụ đơn giản hóa quy trình xử lý văn bản đi đến

Phần mềm quản lý văn bản iBom.DOC được thiết kế để vận hành quy trình tiếp nhận và lưu chuyển văn bản trong toàn công ty. Vì thế, việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản

sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình xử lý văn bản đến và đi hiệu quả

 

 quy trinh xu ly van ban di den

Hoạt động xử lý văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản iBom.DOC sẽ được thực hiện thông qua 3 bước:

  1. Ghi nhận sơ bộ văn bản đến: Nhân viên có nhiệm vụ tiếp nhận văn bản ký xác nhận.
  2. Xem xét: Xem xét dạng văn bản, bao gồm: tính cấp bách, thời gian cần giải quyết văn bản; dựa theo quy tắc đánh số văn bản có sẵn để phân loại văn bản.
  3. Thực hiện: Scan, đánh số theo quy định, gắn thẻ văn bản và trình lên cấp lãnh đạo để phân bổ công việc, cuối cùng là chuyển đến phòng ban có trách nhiệm xử lý, giải quyết văn bản.

Sơ đồ thông thường khi xử lý văn bản đi, sẽ là:

  1. Tạo văn bản đi: Sau khi nhận được yêu cầu xử lý văn bản đến, phòng ban liên quan sẽ chịu trách nhiệm giải quyết và trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
  2. Thống nhất ý kiến của phòng ban có liên quan đến nội dung văn bản đi
  3. Trình văn bản lên cấp lãnh đạo xử lý
  4. Lãnh đạo xử lý
  5. Đăng ký văn bản đi trên hệ thống

Trên đây là quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đi đến trên phần mềm quản lý văn bản iBom.DOC. Quý khách hàng nhanh chóng trải nghiệm và tương tác trên phần mềm bằng cách ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.