08-02-2018 / Giải pháp điều hành văn bản

Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ vào công tác văn thư lưu trữ

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ iBom.DOC trong công tác văn thư là nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hoá.

Trong tiến trình cải cách hành chính thì công tác văn thư lưu trữ được khẳng định là hết sức quan trọng. Chính vì thế, việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ vào công tác văn thư lưu trữ là điều cấp thiết nhất hiện nay.

Tầm quan trọng của phần mềm quản lý hồ sơ đối với văn thư lưu trữ:

  • Thứ nhất, iBom.DOC góp phần đảm bảo thông tin cho các hoạt động quản lý, cung cấp và lưu trữ thông tin đầy đủ, chính xác.
  • Thứ hai, giúp cho cán bộ nhân viên lưu trữ nâng cao hiệu suất công việc, xử lý nhanh chóng. Theo dõi kiểm tra công việc ngay trên hệ thống 
  • Thứ ba, giải pháp iBom.DOC là công cụ để kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan tổ chức, kho lưu trữ tài liệu chất lượng, bảo mật những thông tin mật của doanh nghiệp.
  • Thứ tư, phần mềm góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong giải quyết công việc.  

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ iBom.DOC trong công tác văn thư là nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hoá.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ