Về triển khai

Các phương thức triển khai iBom®?
Triển khai trực tiếp tại văn phòng công ty bạn nếu bạn ở Hà Nội, triển khai từ xa qua LogmeIn hoặc Teamviewer nếu bạn ở xa. Nếu văn phòng bạn ở vùng có đại lý bán hàng của iBom®, nhân viên bán hàng của đại lý sẽ đến triển khai trực tiếp tại văn phòng công ty bạn.
Quy trình triển khai iBom® như thế nào và mât bao lâu thời gian?
Quy trình:
1. Bước 1: Nhân viên triển khai của chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về chuẩn bị máy chủ và các phần mềm liên quan, trong trường hợp bạn không thể cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy chủ của bạn, nhân viên triển khai của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
2. Bước 2: Nếu bạn ở Hà Nội, nhân viên triển khai chúng tôi sẽ đến trực tiếp và đem theo ứng dụng đến triển khai tại công ty bạn, còn nếu bạn ở xa, nhân viên triển khai của chúng tôi sẽ cấp tài khoản để bạn download phần mềm từ server chúng tôi và hỗ trợ bạn cài đặt qua hệ thống LogmeIn hoặc Teamviewer.
3. Bước 3: Hướng dẫn sử dụng và đào tạo

Thời gian:
1. 30 phút cài đặt ứng dụng
2. 1 ngày hướng dẫn sử dụng
3. 2 ngày đào tạo
Chính sách triển khai đối với khách hàng ở ngoài Hà Nội thế nao?
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn triển khai ứng dụng bằng các phương thức sau:
1. Qua Email
2. Qua điện thoại
3. Qua các hệ thống điều khiển từ xa: LogmeIn hoặc Teamviewer
Máy chủ cài phiên bản iBom® của công ty tôi bị hỏng ổ cứng, tôi có thể xin lại bản quyền iBom® theo hình thức thế nào?
Bạn hoàn toàn có thể xin lại đuợc bản quyền của ứng dụng nếu hợp đồng của bạn còn hiệu lực.

Nhận xét